Dil ve Konuşma Terapisti

Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi, gelişimi ve bozukluklarının tanılanması, değerlendirilmesi, terapisi ile uğraşan ve bu alanda bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunan bağımsız bir meslek grubu üyesidir. İletişim dil ve konuşma bozukluklarının tanısı ve tedavisinden dil ve konuşma bozukluğu uzmanları sorumludur. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının çalıştığı hastalık grupları sözel ve sözel olmayan iletişim sorunlarından, yutma ve yeme bozuklukları olan bireylerin sağaltımına kadar geniş bir aralığı kapsar. Gelişimsel dil bozuklukları, ses bozuklukları, artikülasyon/fonolojik bozukluklar, kekemelik, dudak damak yarıklıklarına bağlı gelişen konuşma bozuklukları, dil edinimi gerçekleştikten sonra bir kaza ya da beyin kanaması sonrası gelişen konuşmanın bozulması ya da kaybolması (afazi) dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanlarıdır.

Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları bireyin yaşamını önemli derecede etkileyebilir; buna karşın erken teşhis ve uygun müdahaleler ile bireyin yaşamındaki olumsuz etkiler azaltılabilir. Dil ve konuşma terapisti bu konuda eğitim almış; insan iletişimi, gelişimi ve bozukluklarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve terapisi ile uğraşan ve bu alanda bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunan bağımsız bir meslek grubu üyesidir.
Dil ve konuşma terapistliği bölümü ülkemizde 1989 yılı ile birlikte Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora eğitimi ile uzman yetiştirmeye başlamıştır. Daha sonra 2000 yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora düzeyi olmak üzere Anadolu Üniversitesi de bu alanda uzman yetiştirmeye başlamıştır. Ülkemizde ilk kez 2012 yılında Anadolu Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitime başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Hacettepe başta olmak üzere çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitime başlanmıştır. 2020 yılında Anadolu, Hacettepe, Medipol, Üsküdar ve Biruni Üniversiteleri olmak üzere toplam 5 üniversite lisans düzeyinde mezun verecektir. 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÇALIŞMA ALANLARI
Devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde çalışabilirler. Bunun dışında dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili uzmanlarla birlikte oluşturdukları merkezlerde de hizmet sunabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar ise yurtiçi ve yurtdışındaki birçok üniversitede lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN ÇALIŞTIĞI ALANLAR
· Gelişimsel Dil Bozuklukları 
· Ses Bozuklukları 
· Yutma Bozuklukları
· Konuşma Sesi Bozuklukları
· Akıcılık Bozuklukları 
· Dudak-Damak Yarıklıklarına Bağlı Gelişen Konuşma Bozuklukları 
· Edinilmiş Dil Bozuklukları
· Motor Konuşma Bozuklukları
· İşitme Engeline Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları
· Genetik Sendromlara Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları

Lazergöz Tıp Merkezi

Dil ve Konuşma Terapisti

Emine KILIÇ

Dil Konuşma Terapisti

Yiğithan ŞİMŞEK

Dil Konuşma Terapisti