Normalde gözler aynı noktaya bakarlar. Bunun sayesinde beyin iki görüntüyü birleştirerek üç boyutlu görüntü oluşturabilmektedir. Şaşılık ise gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Şaşılık, gözlerin paralelliğinin bozulduğu ve farklı yönlere baktığı bir görsel kusurdur.

Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı bakabilir. Yanlış pozisyon sürekli belirgin olabileceği gibi bazı yöne bakışlarda da ortaya çıkabilmektedir. Kayma daimi olabilir ya da ara ara ortaya çıkar. Bazen kayan göz düz bakıp diğeri kayma yapabilir. Gözün hareketini gözün dışına yapışan kaslar sağlar. Her bir gözde 6 adet kas bulunur. Bu kaslar gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlarlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelir.

Şaşılık, çocuklar arasında sık görülen bir durumdur. Hayatın ileri dönemlerinde de meydana gelebilir. Kadın ve erkekler arasındaki dağılımı eşittir. Aynı ailede geçiş özelliği gösterebilir. Buna rağmen pek çok şaşılıklı kişide, şaşılığı olan akraba tespit edilemeyebilir.

Şaşılık Belirtileri

· Gözde paralelliğin kaybolması
· Göz sulanması
· Ağrı
· Baş ağrısı
· Çift görme
· Üç boyutlu görüntünün kaybolması
· Bulanık görme
· Baş veya yüzün bir yana dönük olması

Şaşılık tedavisi:

Şaşılık tedavisinde günümüzde gözlük,ameliyat ve botox tedavisi uygulanır. Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktoru karar verir. Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botox uygulanır.

Şaşılık tedavisinde amaç:

- Görmeyi korumak;
- Gözleri paralelleştirmek;
- İki gözle görüşü yani derinliği sağlamaktır.

 Şaşılık çeşitleri
· İçe şaşılık (Ezotropya)
· Dışa şaşılık (Ekzotropya)
· Yukarıya şaşılık (Hipertropya) 
· Aşağıya şaşılık (Hipotropya)


Şaşılık Nedir ?