KAYGI BOZUKLUKLARI
SAPLANTI (OBSESYON) VE ZORLANTI (KOMPULSİYON) BOZUKLUĞU; OKB BOZUKLUĞU
• El yıkama 
• Kontrol etme
• Simetri
• Cinsel içerikli düşünceler (saplantılı)
• Dinsel içerikli düşünceler 

Kişinin beyninde tekrarlayan, kontrol edilemeyen bir düşüncenin olması ve kişinin kontrol edemediği bu düşünceden kurtulup kendini rahatlatacak hareketler yapması gittikçe artan bu düşünce ve hareketlerin kişinin yaşamında sorunlar yaşaması ve kaygısında artmasıdır. 

PANİK ATAK 
Kişinin iç dünyasında yaşadığı, bazı fizyolojik semptomlar yaşadığı (terleme, titreme, aşırı kalp çarpıntısı, öleceği hissi yaşaması) panik duygusu.
Bu duygu ya duruma bağlı ya durumsal olmayan ya da ortada hiçbir şey yokken birden ortaya çıkan bir duygudur.

SOSYAL FOBİ 
Kişinin herhangi bir sosyal ortama girdiğinde (okul, iş yeri, sinema) kendisini rahat hissedememesi, sıkılması, başkalarının onunla alay edeceklerini, onu eleştirecekleri, zor durumda kalacağı duygusu yaşaması, bunalması, o ortamlardan kaçma durumu, ortama girememesi.

DEPRESYON 
Kişinin içsel ya da yaşadığı ortamda yaşadıklarından kaynaklanan hiçbir şeyden zevk almaması, yoğun isteksizlik ve buna bağlı eylemsizlik yaşaması, mutlu olamaması, yaşamdan zevk alamaması.

EVLİLİKTE EŞLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI 
- Çiftler arasında yaşanan iletişim sorunları
- Geniş aile ile çiftlerin ilişki sorunları
- Ebeveyni rolünde yaşanan sorunlar
- Çocuk gelişimi, eğitimi konusunda yaşanan sorunlar
- Kıskançlık, aldatma, sözel şiddet, anne ve baba olarak çocuğa karşı sergiledikleri uyumsuz davranışları

ÖFKE KONTROLÜ 
Kişinin yaşadığı öfke duygusu ile nasıl baş edebileceği, nefes kontrolü, egzersizi… bazı tekniksel yaklaşımlar…

YAŞ TERAPİSİ
Ölüm (kayıp) sonrası yaşanan acı duygusu ile baş edebilmesi ve aşama aşama yaş ile yaşamayı öğrenmesi ile ilgili terapik süreç.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT)
Kişinin yaşadığı bir olay bir durum karşısında, takıldığı olumsuz otomatik düşüncelerinden kurtulması ve pozitif düşünceler geliştirmesi konusunda teknik terapi yaklaşımı. (Düşünce değişikliği)


SINAV KAYGISI
Herkesin yaşamanın bir alanında yaşayabildiği olumsuz, başarılı olmama duygusu ve bu duygunun insana yaşattığı fizyolojik, psikolojik, zihinsel belirtilere baş edebilmede terapik yardım.

PALYATİK BAKIMDA HASTAYA VE BAKIM VERENE TERAPİK YAKLAŞIM
- Yatağa bağımlı, bakıma ihtiyacı olan hastaya psikolojik destek, yardım 
- Bakım verenlerin hasta bakımında dikkat etmeleri gereken koşullar, iş birliği, yardımlaşmada yapabilecekleri.

STRESLE İLE BAŞ ETME 
Kişinin yaşadığı kaygı ile baş edebilmesi konusunda düşüncelerinde değişikliğe gidebilmesi, alternatif, olumlu çözüm yolları konusunda terapik yaklaşım.

CİNSEL TERAPİ (VAJİNİSMUS)
Kadının eşi ile cinsel ilişkiye girmemesi, korku ve kasılma yaşaması ve bu sürecin ilişkilerini olumsuz etkilemesi konusunda terapi aşamalarıyla yardımlaşma, çözüm çalışmaları…

EBEVEYNLER VE ERGEN, ÇOCUK İLETİŞİMİ
- Anne – babanın çocuğa yaklaşımı (gelişiminde), eğitiminde… neler yapabilirdikleri?
- Ailede sistem, roller, beklentiler konusunda terapi ortamında yapılan yaklaşımlar, iş birliği, alternatif yollar neler olabilir?

Lazergöz Tıp Merkezi

Psikoloji

Nejla ÖCALAN

Psikolog