Çocuk Göz Sağlığı

Göz hastalıkları ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler. Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.
 
İlk 1 yaşında Okula başlamadan önce,
·        Okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gereklidir. Ancak aşağıdaki belirtilerde vakit kaybetmeden çocuk göz hastalıkları alanında uzman bir göz hekimine gidilmelidir.
·        Bir gözü kısma ya da kapatma
·        Siyah görünmesi gereken göz bebeğinde beyaz ya da puslu renk
·        Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma
·        Başını bir yana eğerek bakma

·        Gözlerini sık sık ovuşturma
·        Bir veya iki gözün içe veya dışa kayması
·        Prematüre doğum
·        Ailede göz tembelliği teşhisi
·        Ailede göz bozukluğu
Bebeklerde Kapalı Gözyaşı Kanalı: Sağlıklı her 100 bebeğin 20’sinde gözyaşı kanalı doğuştan kapalıdır. Bu bebeklerde gözde şiddetli çapaklanma ve kirli sarı renkte sulanma görülür. Bebek 1 yaşına gelene kadar, gözyaşı kanalı üzerine baskılı masaj yapılması genellikle tedavi edicidir.

Gözde Çapaklanma ve Kanlanma
Bebeklerde doğumdan sonra ilk 15 gün içinde çapaklanma ve kanlanma oluşabilir. Doğumdan sonra başlama günü ve çapağın rengi ve akıntının özelliği önemlidir. Mutlaka göz doktoru tarafından tedavisine başlanmalıdır. 1-2 aydan sonra oluşacak kızarıklık ve çapaklanmalar özel tedaviler gerektirmeyebilir. 1-2 günden fazla sürüyor ise damla kullanılması gerekebilir.

Çocuklarda Göz Hastalıkları:
Bebeklerde Kornea Hastalıkları
- Göz Tembelliği
- Glokom (Göz Tansiyonu)
- Göz Kapağı Hastalıkları
- Göz Sulanması – (Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı)
- Gözde Çapaklanma ve Kanlanma
- Prematüre Retinopatisi (ROP)
- Bebeklerde Göz Tümörleri
- Renk Körlüğü
- Nistagmus (İstem dışı göz hareketleri)
- Doğumsal Katarakt
- Şaşılık

Çocuk Göz Hastalıkları Tedavisi Süreçleri
Düzenli muayeneler sayesinde bir veya her iki gözde görme azlığı, buna neden olan hastalıklar ve şaşılık erken tespit edilebilir.
İlk muayeneyi 1 yaşında yaptırmak oldukça önemlidir;
·        Düşük göz kapağı, Nistagmus adı verilen istem dışı göz hareketleri de bu dönemde erken teşhis edilerek tedaviye başlanabilir.
·        Katarakt, göz tansiyonu, retina problemleri gibi hastalıklara bu dönemde tanı konulması, geri dönüşü olmayan görme kayıplarını engelleyecektir. Katarakt veya gözün ağ tabakasındaki rahatsızlıklar 2-3 ay içinde kalıcı görme kaybı ve sonrasında yaşam boyu düzelmeyen göz titremelerine (nistagmus) neden olmaktadır.
·        6 ay -1 yaş arası muayene özellikle şaşılığın tespit ve tedavisi için son derece önemlidir. 6 aydan sonra devam eden kaymalar mutlaka tedavi gerektirir. Bu dönemde burun kökünün henüz gelişmemesine bağlı olarak gözlerde yalancı kayma denilen durum da görülebilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ: Bebek ve çocuklarda, iki göz arasında simetrik olmayan kırma kusuru varsa gözlerden birisinde tembellik (ambliyopi) gelişebilir. Bu risk, en çok asimetrik hipermetropi için yüksektir.Göz tembelliği olan çocuklarda şaşılık sık görülür. Ambliyopi (Göz tembelliği ), 6 yaşından önce tedavi edilmelidir.